Omgevingsvergunningen ingekomen en verleend

Dit item is verlopen op 26-10-2017.

Ingekomen omgevingsvergunningen 


Burgemeester en wethouders maken bekend dat de volgende aanvragen om omgevingsvergunningen zijn ontvangen met:

De activiteit bouwen

 • d.d. 27 augustus 2017, nr. 164693, voor het vervangen van een schuur met daarin een bergruimte en twee B&B ruimtes aan de Berberislaan 3, 3233 CB in Oostvoorne;
 • d.d. 31 augustus 2017, nr. 164955, voor het verwijderen van de garagedeuren en plaatsen van een kozijn aan de Heemraadlaan 27, 3235 EZ in Rockanje;
 • d.d. 3 september 2017, nr. 164959, voor het aanpassen van de voorgevel van de aanbouw aan de woning Hoflaan 24, 3233 AN in Oostvoorne.

De activiteit slopen

 • d.d. 1 september 2017, nr. 164956, voor het slopen van glasopstanden en schuur aan de Rondeweiweg 12, 3235 CN in Rockanje.

De activiteit aanleggen

 • d.d. 22 augustus 2017, nr. 164682, voor het aanleggen van een watergang langs de Panneweg in Rockanje.

De activiteit aanleggen inrit

 • d.d. 22 augustus 2017, nr. 164684, voor het maken van een inrit aan de Rialaan 22A, 3233 BT in Oostvoorne.

De activiteit afwijken bestemmingsplan

 • d.d. 22 augustus 2017, nr. 164680, voor het vestigen van een kantoorruimte aan de Moolhoek 16, 3235 XK in Rockanje;
 • d.d. 26 augustus 2017, nr. 164691, voor het gebruik van de kantoorruimte als sportzaal aan de Moolhoek 5, 3235 XK in Rockanje.

Bovengenoemde aanvragen kunt u vanaf maandag 18 september 2017 gedurende twee weken inzien bij het ServicePunt van de gemeente Westvoorne. 

Verleende omgevingsvergunningen 


Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij in het kader van de algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) vergunning hebben verleend voor:

De activiteit bouwen

 • d.d. 4 september 2017, nr. 162309/2017-0115, verzonden d.d. 4 september 2017, voor het plaatsen van een woning aan de Achterstrypseweg 5c in Rockanje;
 • d.d. 4 september 2017, nr. 162333/2017-0118, verzonden d.d. 4 september 2017, voor het plaatsen van een damwand aan de Noordhof 7, 3233 GA in Oostvoorne;
 • d.d. 4 september 2017, nr. 160527/2017-0098, verzonden d.d. 4 september 2017, voor het plaatsen van een tuinhuisje aan de Karekietlaan 12, 3233 BD in Oostvoorne;
 • d.d. 5 september 2017, nr. 162483/2017-0121, verzonden d.d. 6 september 2017, voor het bouwen van een woning aan het Rebecca Kruikhofje 5 in Oostvoorne.

De activiteit aanleggen

 • d.d. 5 september 2017, nr. 164682/2017-0136, verzonden d.d. 6 september 2017, voor het aanleggen van een watergang langs de Panneweg in Rockanje.

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de dag van verzending van dit besluit een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en bevat tenminste de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt en de gronden van het bezwaar. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van Westvoorne, ter attentie van de commissie voor de bezwaar- en de beroepschriften, Postbus 550, 3235 ZH in Rockanje. Indiening van een bezwaarschrift heeft geen invloed op de inwerkingtreding van het besluit. Bezwaarmakers kunnen hiervoor een verzoek om voorlopige voorziening (schorsing) indienen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Rotterdam, sector Bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM in Rotterdam.

ServicePunt

Melding openbare ruimte/orde

Melding onderhoud bestrating

Openbare verlichting

Storing binnen bebouwde kom

City Tec: (088) 89 59 000.

Storing buiten bebouwde kom

Waterschap Hollandse Delta 0900 - 2005005 

Snel naar

Online melden grofvuil

Melden onderhoud huurwoning

Taxatieverslag online

Servicenummer Van Gansewinkel

Kosten rijbewijs/paspoort en ID

Identiteitskaart/paspoort

Rijbewijs

Verhuizing

Hondenbelasting

U bevindt zich op: Home > Bekendmakingen