Omgevingsvergunningen ingekomen en verleend

Dit item is verlopen op 19-10-2017.

Ingekomen omgevingsvergunningen 


Burgemeester en wethouders maken bekend dat de volgende aanvragen om omgevingsvergunningen zijn ontvangen met:

De activiteit kappen

  • d.d. 25 augustus 2017, nr. 162448/2017-0120, voor het kappen van vier wilgen bij het Haverveld en een populier langs de Nieuwe Achterweg in Rockanje.

De activiteit aanleggen inrit

  • d.d. 24 augustus 2017, nr. 162313/2017-0116, verzonden d.d. 28 augustus 2017, voor het maken van een uitweg aan de IJsvogellaan 3, 3233 EX in Oostvoorne;
  • d.d. 25 augustus 2017, nr. 163701/2017-0129, verzonden d.d. 28 augustus 2017, voor het maken van een uitweg aan de Mildenburglaan 14, 3233 AS in Oostvoorne.

Bovengenoemde aanvragen kunt u vanaf maandag 11 september 2017 gedurende twee weken inzien bij het ServicePunt van de gemeente Westvoorne. 

Verleende omgevingsvergunningen 


Burgemeester en wethouders van Westvoorne maken bekend dat zij in het kader van de algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) vergunning hebben verleend voor:

De activiteit bouwen

  • d.d. 28 augustus 2017, nr. 162932/2017-2017-0122, verzonden d.d. 30 augustus 2017, voor het plaatsen/ uitbreiden van een dakkapel aan de voorzijde van de woning Heemraadlaan 7, 3235 EZ in Rockanje; 
  • d.d. 29 augustus 2017, nr. 162249/2017-0114, verzonden d.d. 30 augustus 2017, voor het plaatsen van een woning aan het Rebecca Kruikhofje 4 in Oostvoorne;
  • d.d. 31 augustus 2017, nr. 161630/2017-0106, verzonden d.d. 31 augustus 2017, voor het bouwen van een maisonnettewoning en commerciĆ«le ruimten aan het Kerkplein in Oostvoorne.

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de dag van verzending van dit besluit een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en bevat tenminste de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt en de gronden van het bezwaar. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van Westvoorne, ter attentie van de commissie voor de bezwaar- en de beroepschriften, Postbus 550, 3235 ZH in Rockanje. Indiening van een bezwaarschrift heeft geen invloed op de inwerkingtreding van het besluit. Bezwaarmakers kunnen hiervoor een verzoek om voorlopige voorziening (schorsing) indienen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Rotterdam, sector Bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM in Rotterdam.

De activiteit slopen

  • d.d. 30 augustus 2017, nr. 164231/2017-187, verzonden d.d. 30 augustus 2017, voor het verwijderen van een asbestdak van een stal/schuur en melkhok aan de Ruigendijk 1, 3234 LC in Tinte.

ServicePunt

Melding openbare ruimte/orde

Melding onderhoud bestrating

Openbare verlichting

Storing binnen bebouwde kom

City Tec: (088) 89 59 000.

Storing buiten bebouwde kom

Waterschap Hollandse Delta 0900 - 2005005 

Snel naar

Online melden grofvuil

Melden onderhoud huurwoning

Taxatieverslag online

Servicenummer Van Gansewinkel

Kosten rijbewijs/paspoort en ID

Identiteitskaart/paspoort

Rijbewijs

Verhuizing

Hondenbelasting

U bevindt zich op: Home > Bekendmakingen