Omgevingsvergunningen ingekomen en verleend

Dit item is verlopen op 24-08-2017.

Ingekomen omgevingsvergunningen 


Burgemeester en wethouders maken bekend dat de volgende aanvragen om omgevingsvergunningen zijn ontvangen met:

De activiteit bouwen

 • d.d. 28 juni 2017, nr. 161520, voor het maken van een kantoor, kantine en was- en kleedruimte in de bedrijfsruimte aan de Konneweg 4b, 3234 KG in Tinte;
 • d.d. 28 juni 2017, nr. 161630, voor het bouwen van een maisonnettewoning met commerciĆ«le ruimte aan het Kerkplein, sectie A nr. 8297 in Oostvoorne.

De activiteit kappen

 •  d.d. 29 juni 2017, nr. 161632, voor het kappen van een acacia aan de Mildenburglaan 14, 3233 AS in Oostvoorne.

De activiteit afwijken bestemmingsplan

 • d.d. 30 juni 2017, nr. 161639, voor het legaliseren van een snackloket aan de 2e Slag 9, 3235 CR in Rockanje.

Bovengenoemde aanvragen kunt u vanaf maandag 17 juli 2017 gedurende twee weken inzien bij het ServicePunt van de gemeente Westvoorne. 

Verleende omgevingsvergunningen 

Burgemeester en wethouders van Westvoorne maken bekend dat zij in het kader van de algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) vergunning hebben verleend voor:

De activiteit bouwen

 • d.d. 3 juli 2017, nr. 158910/2017-0085, verzonden d.d. 4 juli 2017, voor het vervangen van een garagedeur door een glazen schuifpui aan de Bosweg 41, 3233 CC in Oostvoorne;
 • d.d. 3 juli 2017, nr. 158768/2017-0081, verzonden d.d. 4 juli 2017, voor het plaatsen van een woning aan de Torenweg 29, 3235 NS in Rockanje;
 • d.d. 3 juli 2017, nr. 159076/2017-0087, verzonden d.d. 4 juli 2017, voor het herbouwen van de garage aan de Nieuw Rockanjesedijk 6, 3235 XJ in Rockanje;
 • d.d. 3 juli 2017, nr. 158902/2017-0084, verzonden d.d. 4 juli 2017, voor het bouwen van een woning aan de Groeneweg 15, 3233 KB in Oostvoorne.

De activiteit brandveiliggebruik

 • d.d. 5 juli 2017, nr. 158010/2017-0076, verzonden d.d. 5 juli 2017, voor het brandveilig gebruik van de tijdelijke onderwijs accommodatie aan de Dwarsweg 17, 3235CE  in Rockanje.

De activiteit afwijken bestemmingsplan

 • d.d. 3 juli 2017, nr. 160538/2017-0100, verzonden d.d. 4 juli 2017, voor het maken van een aanbouw aan de woning Sliklandseweg 1a, 3235 LB in Rockanje.

De activiteit aanleggen inrit

 • d.d. 29 juni 2017, nr. 158750/2017-0080, verzonden d.d. 4 juli 2017, voor het maken/ veranderen van een uitweg aan de Bryonialaan 1, 3233 VA in Oostvoorne.

Bezwaarclausule
Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de dag van verzending van dit besluit een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en bevat tenminste de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt en de gronden van het bezwaar. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van Westvoorne, ter attentie van de commissie voor de bezwaar- en de beroepschriften, Postbus 550, 3235 ZH in Rockanje. Indiening van een bezwaarschrift heeft geen invloed op de inwerkingtreding van het besluit. Bezwaarmakers kunnen hiervoor een verzoek om voorlopige voorziening (schorsing) indienen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Rotterdam, sector Bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM in Rotterdam.

De activiteit slopen

 • d.d. 29 juni 2017, nr. 161042/2017-136, verzonden d.d. 4 juli 2017, voor het slopen van een schuur/stal aan de Ruigendijk 1, 3234 LC in Tinte.

ServicePunt

Melding openbare ruimte/orde

Melding onderhoud bestrating

Openbare verlichting

Storing binnen bebouwde kom

City Tec: (088) 89 59 000.

Storing buiten bebouwde kom

Waterschap Hollandse Delta 0900 - 2005005 

Snel naar

Online melden grofvuil

Melden onderhoud huurwoning

Taxatieverslag online

Servicenummer Van Gansewinkel

Kosten rijbewijs/paspoort en ID

Identiteitskaart/paspoort

Rijbewijs

Verhuizing

Hondenbelasting

U bevindt zich op: Home > Bekendmakingen