Omgevingsvergunningen ingekomen en verleend

Dit item is verlopen op 31-05-2017.

Ingekomen omgevingsvergunningen 


Burgemeester en wethouders maken bekend dat de volgende aanvragen om omgevingsvergunningen zijn ontvangen met:

De activiteit bouwen

  • d.d. 5 april 2017, nr. 156328, voor het bouwen van een vrijstaande woning aan de Middelweg 31a, 3235 NM in Rockanje.

De activiteit slopen

  • d.d. 5 april 2017, nr. 156315, voor het saneren en afvoeren van asbesthoudende materialen van de schuur aan de Heindijk 35, 3233 LE in Oostvoorne.

Bovengenoemde aanvragen kunt u vanaf maandag 24 april 2017 gedurende twee weken inzien bij het ServicePunt van de gemeente Westvoorne. 

Verleende omgevingsvergunningen 

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij in het kader van de algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) vergunning hebben verleend voor:

De activiteit bouwen

  • d.d. 6 april 2017, nr. 153217/2017-0030, verzonden d.d. 6 april 2017, voor het bouwen van een woning aan de Hilseweg 6, 3235 KE in Rockanje;
  • d.d. 6 april 2017, nr. 152922/2017-0021, verzonden d.d. 6 april 2017, voor het plaatsen van een sierhekwerk op de erfscheiding aan de F.H.G. v. Itersonlaan 29, 3233 EH in Oostvoorne.

De activiteit bouwen en afwijken bestemmingsplan

  • d.d. 6 april 2017, nr. 152939/2017-0022, verzonden d.d. 6 april 2017, voor het realiseren van een schuur door het aanpassen van bestaande porto-cabins aan de Duinzoom 15, 3233 EG in Oostvoorne;
  • d.d. 6 april 2017, nr. 153125/2017-0026, verzonden d.d. 6 april 2017, voor het plaatsen van een kweekkas, speeltoestel, tuinhuis met overkapping en erfafscheiding aan de Patrijzenlaan 1, 3233 BM in Oostvoorne.

De activiteit afwijken bestemmingsplan

  • d.d. 6 april 2017, nr. 153375/2017-0038, verzonden d.d. 6 april 2017, voor het realiseren van een aanbouw aan de woning Middelweg 28, 3235 NN in Rockanje.

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de dag van verzending van dit besluit een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en bevat tenminste de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt en de gronden van het bezwaar. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van Westvoorne, ter attentie van de commissie voor de bezwaar- en de beroepschriften, Postbus 550, 3235 ZH in Rockanje. Indiening van een bezwaarschrift heeft geen invloed op de inwerkingtreding van het besluit. Bezwaarmakers kunnen hiervoor een verzoek om voorlopige voorziening (schorsing) indienen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Rotterdam, sector Bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM in Rotterdam.

ServicePunt

Melding openbare ruimte/orde

Melding onderhoud bestrating

Openbare verlichting

Storing binnen bebouwde kom

City Tec: (088) 89 59 000.

Storing buiten bebouwde kom

Waterschap Hollandse Delta 0900 - 2005005 

Snel naar

Online melden grofvuil

Melden onderhoud huurwoning

Taxatieverslag online

Servicenummer Van Gansewinkel

Kosten rijbewijs/paspoort en ID

Identiteitskaart/paspoort

Rijbewijs

Verhuizing

Hondenbelasting

U bevindt zich op: Home > Bekendmakingen