Omgevingsvergunningen ingekomen en verleend

Dit item is verlopen op 27-04-2017.

Ingekomen omgevingsvergunningen 


Burgemeester en wethouders maken bekend dat de volgende aanvragen om omgevingsvergunningen zijn ontvangen met:

De activiteit bouwen 

 • d.d. 26 februari 2017, nr. 153766, voor het plaatsen van een carpoort aan de Vleerdamsedijk 12, 3235 NW in Rockanje;
 • d.d. 2 maart 2017, nr. 153963, voor het plaatsen van een woning op kavel 5, Carte Blanche 2 (Rietdijk) in Rockanje;
 • d.d. 3 maart 2017, nr. 154087, voor het plaatsen van een carpoort en het wijzigen van de voorgevel op het perceel Chloralaan 6, 3233 VB in Oostvoorne;
 • d.d. 6 maart 2017, nr. 154088, voor het plaatsen van een schutting op de erfscheiding aan de zij- en achterkant van het perceel Vogelgaarde 26, 3235 SJ in Rockanje.

De activiteit aanleggen

 • d.d. 28 februari 2017, nr. 153770, voor het aanleggen van een op- en afrit ten behoeve van het waterinnamestation aan de Brielse Maasdam in Oostvoorne.

De activiteit slopen

 • d.d. 26 februari 2017, nr. 153763, voor het slopen van een schuurtje aan de Panneweg 5b, 3235 KW in Rockanje.

De activiteit kappen

 • d.d. 3 maart 2017, nr. 153922, voor het kappen van een boom aan de Donjonweg 52, 3233 AK in Oostvoorne.

De activiteit aanleggen inrit

 • d.d. 3 maart 2017, nr. 154158, voor het verbreden van de oprit naar de garage aan de Fazantenlaan 14, 3233 BB in Oostvoorne.

De activiteit afwijken bestemmingsplan

 • d.d. 6 maart 2017, nr. 154144, voor het legaliseren van een gastenverblijf aan de Zandweg 25, 3233 ER in Oostvoorne.


Bovengenoemde aanvragen kunt u vanaf maandag 20 maart 2017 gedurende twee weken inzien bij het ServicePunt van de gemeente Westvoorne. 

Verleende omgevingsvergunningen 

Burgemeester en wethouders van Westvoorne maken bekend dat zij in het kader van de algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) vergunning hebben verleend voor:

Rectificatie activiteit bouwen

 • d.d. 20 februari 2017, nr. 150306, verzonden d.d. 22 februari 2017, voor het doorbreken van een muur in de woning Hoogvlietlaan 4, 3235 BL in Rockanje (hier stond abusievelijk Oostvoorne vermeld).

De activiteit bouwen

 • d.d. 7 maart 2017, nr. 151355/2017-0008, verzonden d.d. 7 maart 2017, voor het verbouwen van een woning aan de Oosterhoutseweg 6, 3233 EN in Oostvoorne;
 • d.d. 7 maart 2017, nr. 150895/2017/0007, verzonden d.d. 7 maart 2017, voor het plaatsen van een woning aan de Helleborusweg 12 in Rockanje.

De activiteit aanleggen inrit

 • d.d. 2 maart 2017, nr. 152942/2017-0023, verzonden d.d. 6 maart 2016, voor het verbreden van een uitweg aan de Oranjelaan 1, 3235 SV in Rockanje.

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de dag van verzending van dit besluit een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en bevat tenminste de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt en de gronden van het bezwaar. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van Westvoorne, ter attentie van de commissie voor de bezwaar- en de beroepschriften, Postbus 550, 3235 ZH in Rockanje. Indiening van een bezwaarschrift heeft geen invloed op de inwerkingtreding van het besluit. Bezwaarmakers kunnen hiervoor een verzoek om voorlopige voorziening (schorsing) indienen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Rotterdam, sector Bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM in Rotterdam.
 

ServicePunt

Melding openbare ruimte/orde

Melding onderhoud bestrating

Openbare verlichting

Storing binnen bebouwde kom

City Tec: (088) 89 59 000.

Storing buiten bebouwde kom

Waterschap Hollandse Delta 0900 - 2005005 

Snel naar

Online melden grofvuil

Melden onderhoud huurwoning

Taxatieverslag online

Servicenummer Van Gansewinkel

Kosten rijbewijs/paspoort en ID

Identiteitskaart/paspoort

Rijbewijs

Verhuizing

Hondenbelasting

U bevindt zich op: Home > Bekendmakingen