Omgevingsvergunningen ingekomen en verleend

Dit item is verlopen op 23-03-2017.

Ingekomen omgevingsvergunningen 


Burgemeester en wethouders van Westvoorne maken bekend dat de volgende aanvragen om omgevingsvergunningen zijn ontvangen met:

De activiteit bouwen 

 • d.d. 23 januari 2017, nr. 151543, voor het bouwen van een overkapping met schutting aan de achterzijde aan het Kerkplein 12-14, 3233 AR in Oostvoorne;
 • d.d. 26 januari 2017, nr. 151823, voor het bouwen van een winkel en belevingscentrum aan de Konneweg 4b, 3234 KG in Tinte.

De activiteit aanleggen inrit

 • d.d. 26 januari 2017, nr. 151821, voor het verplaatsen van een inrit aan de Parnassialaan 9, 3233 VJ in Oostvoorne;
 • d.d. 26 januari 2017, nr. 151813, voor het aanleggen van een inrit aan de achterzijde van de Burg Letteweg 42, 3233 AG in Oostvoorne.

De activiteit bouwen, afwijken bestemmingsplan en aanleggen inrit

 • d.d. 27 januari 2017, nr. 151822, voor de verbouw van de naschoolse opvang tot woning en het maken van een uitrit aan de Hoogvlietlaan 23, 3235 BK in Rockanje.

De activiteit slopen

 • d.d. 25 januari 2017, nr. 151587, voor het verwijderen van asbesthoudende golfplaten van het garagedak aan de Zandweg 57, 3233 ES in Oostvoorne.

Bovengenoemde aanvragen kunt u vanaf maandag 13 februari 2017 gedurende twee weken inzien bij het ServicePunt van de gemeente Westvoorne. 


Verleende omgevingsvergunningen

 
Burgemeester en wethouders van Westvoorne maken bekend dat zij in het kader van de algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) vergunning hebben verleend voor:

De activiteit bouwen

 • d.d. 26 januari 2017, nr. 149514/2016-0188, verzonden d.d. 27 januari 2017, voor het bouwen van een vrijstaande woning aan de Boomweg 13d, 3235 NG in Rockanje;
 • d.d. 26 januari 2017, nr. 148910/2016-0180, verzonden d.d. 27 januari 2017, voor het bouwen van een woning aan de vd Meerweg 5, 3233 BW in Oostvoorne;
 • d.d. 26 januari 2017, nr. 148924/2016-0181, verzonden d.d. 27 januari 2017, voor het wijzigen van de gevelbekleding aan het pand Groene Kruisstraat 19, 3235 AJ in Rockanje;
 • d.d. 30 januari 2017, nr. 149964/2016-0192, verzonden d.d. 30 januari 2017, voor het bouwen van een woning aan de Sportlaan 5a, 3233 AW in Oostvoorne;
 • d.d. 30 januari 2017, nr. 149971/2016-0193, verzonden d.d. 30 januari 2017, voor het bouwen van een woning aan de Vleerdamsedijk 38, 3235 NW in Rockanje.

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de dag van verzending van dit besluit een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en bevat tenminste de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt en de gronden van het bezwaar. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van Westvoorne, ter attentie van de commissie voor de bezwaar- en de beroepschriften, Postbus 550, 3235 ZH in Rockanje. Indiening van een bezwaarschrift heeft geen invloed op de inwerkingtreding van het besluit. Bezwaarmakers kunnen hiervoor een verzoek om voorlopige voorziening (schorsing) indienen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Rotterdam, sector Bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM in Rotterdam.

De activiteit slopen

 • d.d. 26 januari 2017, nr. 151587/2017-021, verzonden d.d. 27 januari 2017, voor het verwijderen van asbesthoudende golfplaten van het garagedak aan de Zandweg 57, 3233 ES in Oostvoorne;
 • d.d. 26 januari 2017, nr. 151351/2017-019, verzonden d.d. 27 januari 2017, voor het saneren van asbest en slopen schuren aan de Blindeweg 7, 3235 NE in Rockanje.

ServicePunt

Melding openbare ruimte/orde

Melding onderhoud bestrating

Openbare verlichting

Storing binnen bebouwde kom

City Tec: (088) 89 59 000.

Storing buiten bebouwde kom

Waterschap Hollandse Delta 0900 - 2005005 

Snel naar

Online melden grofvuil

Melden onderhoud huurwoning

Taxatieverslag online

Servicenummer Van Gansewinkel

Kosten rijbewijs/paspoort en ID

Identiteitskaart/paspoort

Rijbewijs

Verhuizing

Hondenbelasting

U bevindt zich op: Home > Bekendmakingen