Koekoekslaan 24 aanwijzing gehandicaptenparkeerplaats

Dit item is verlopen op 25-10-2017.

Burgemeester en wethouders maken ingevolge artikel 3.42 van de Algemene wet bestuursrecht bekend dat het volgende verkeersbesluit is genomen;

  • Nabij het perceel Koekoekslaan 24 is een gehandicaptenparkeerplaats aangewezen ten behoeve van de bewoner van Koekoekslaan 24, door plaatsing van het bord E6 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens (RVV 1990).

Dit besluit treedt in werking op 13 september, de dag waarop dit besluit wordt gepubliceerd, en ligt vanaf deze datum zes weken ter visie bij het servicepunt in Rockanje. Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de datum van publicatie tegen de besluiten een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van Burgemeester en Wethouders van Westvoorne.

ServicePunt

Melding openbare ruimte/orde

Melding onderhoud bestrating

Openbare verlichting

Storing binnen bebouwde kom

City Tec: (088) 89 59 000.

Storing buiten bebouwde kom

Waterschap Hollandse Delta 0900 - 2005005 

Snel naar

Online melden grofvuil

Melden onderhoud huurwoning

Taxatieverslag online

Servicenummer Van Gansewinkel

Kosten rijbewijs/paspoort en ID

Identiteitskaart/paspoort

Rijbewijs

Verhuizing

Hondenbelasting

U bevindt zich op: Home > Bekendmakingen