Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning

Dit item is verlopen op 28-08-2017.

Burgemeester en wethouders van Westvoorne maken bekend dat de volgende aanvraag om omgevingsvergunning is ontvangen:


met de activiteit slopen:

  • d.d. 25 juli 2017, nr. 163217, voor het verwijderen van asbest van de schuren aan de Walinxweg 14a, 3235 LP in Rockanje.


Bovengenoemde aanvraag kunt u vanaf maandag 14 augustus 2017 gedurende twee weken inzien bij het ServicePunt van de gemeente Westvoorne. Het ServicePunt vindt u in de hal van het gemeentehuis.

ServicePunt

Melding openbare ruimte/orde

Melding onderhoud bestrating

Openbare verlichting

Storing binnen bebouwde kom

City Tec: (088) 100 27 00.

Storing buiten bebouwde kom

Waterschap Hollandse Delta 0900 - 200 50 05 

Snel naar

Online melden grofvuil

Melden onderhoud huurwoning

Taxatieverslag online

Servicenummer Van Gansewinkel

Kosten rijbewijs/paspoort en ID

Identiteitskaart/paspoort

Rijbewijs

Verhuizing

Hondenbelasting

U bevindt zich op: Home > Bekendmakingen