Damoclesbeleid vastgesteld

Dit item is verlopen op 24-08-2017.

Artikel 13b Opiumwet
De burgemeester van Westvoorne heeft op 4 juli 2017 het Damoclesbeleid (artikel 13b Opiumwet) vastgesteld. Deze beleidslijn biedt de burgemeester de mogelijkheid bestuursdwang toe te passen en woningen of lokalen te sluiten als daar sprake is van drugshandel. De aanwezigheid van drugs (lijst I/II Opiumwet) boven de normen voor eigen gebruik in de woningen kan al voldoende rechtvaardiging vormen om de woning of het lokaal en de bijbehorende erven te sluiten. Deze beleidslijn is gezamenlijk met de gemeenten Brielle, Hellevoetsluis en Goeree Overflakkee opgesteld.

De kosten die verband houden met de sluiting van het pand worden verhaald op de eigenaar en/of de gebruiker van de woning en/of het pand. Dit zijn bijvoorbeeld kosten voor het vervangen van sloten, verzegeling, ontruiming en de ambtelijke uren voor de uitvoering van de sluiting.

De beleidslijn treedt in werking op 13 juli 2017 en kunt u vinden onder Organisatie/beleid en visie

ServicePunt

Melding openbare ruimte/orde

Melding onderhoud bestrating

Openbare verlichting

Storing binnen bebouwde kom

City Tec: (088) 89 59 000.

Storing buiten bebouwde kom

Waterschap Hollandse Delta 0900 - 2005005 

Snel naar

Online melden grofvuil

Melden onderhoud huurwoning

Taxatieverslag online

Servicenummer Van Gansewinkel

Kosten rijbewijs/paspoort en ID

Identiteitskaart/paspoort

Rijbewijs

Verhuizing

Hondenbelasting

U bevindt zich op: Home > Bekendmakingen