Coppenweg 12, Rockanje gehandicaptenparkeerplaats

Aanwijzing gehandicaptenparkeerplaats
Burgemeester en wethouders maken bekend dat het volgende verkeersbesluit is genomen, dit ingevolge artikel 3.42 van de Algemene wet bestuursrecht;

  • Nabij het perceel Coppenweg 12 in Rockanje is een gehandicaptenparkeerplaats aangewezen ten behoeve van de bewoner van Coppenweg 12, door plaatsing van het bord E6 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens (RVV 1990).

Dit besluit treedt in werking op de dag waarop dit besluit wordt gepubliceerd. Het besluit ligt vanaf de publicatie gedurende zes weken ter visie bij het ServicePunt in het gemeentehuis. Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de datum van publicatie tegen de besluiten een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van Burgemeester en Wethouders van Westvoorne
 

ServicePunt

Melding openbare ruimte/orde

Melding onderhoud bestrating

Vraag voor politie of wijkbeheer?

Openbare verlichting

Storing binnen bebouwde kom

City Tec: (088) 89 59 000.

Storing buiten bebouwde kom

Waterschap Hollandse Delta 0900 - 2005005 

Snel naar

Online melden grofvuil

Melden onderhoud huurwoning

Taxatieverslag online

Benieuwd naar de WOZ waarde van een woning?  Raadpleeg: mijnwozwaarde

Servicenummer Van Gansewinkel

Kosten rijbewijs/paspoort en ID

Identiteitskaart/paspoort

Rijbewijs

Verhuizing

Hondenbelasting

U bevindt zich op: Home > Bekendmakingen