Basisregistratie personen

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat van de volgende personen de gegevens zijn gewijzigd in de basisregistratie personen van Westvoorne. Dit met toepassing van artikel 2.60 onder d van de wet basisregistratie personen:

  1. De heer S.J. Goller, Moerbeistraat 30, 3235 EH Rockanje met ingang van 28 september 2017 adres: Onbekend
  2. De heer R. van Beveren, Patrijzenlaan 27, 3233 BM Oostvoorne met ingang van 28 september 2017
  3. De heer J. Demonte, Kreekpad 1, 3235 CJ Rockanje met ingang van 16 oktober 2017 adres: Onbekend 

 
Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag van bekendmaking hiervan bezwaar maken en wel door het indienen van een bezwaarschrift bij het college van burgemeester en wethouders van Westvoorne. Tevens kunnen belanghebbenden een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank te Rotterdam (Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam). Een voorlopige voorziening kan worden getroffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. De verzoeker om een voorlopige voorziening is een griffierecht verschuldigd.
 

ServicePunt

Melding openbare ruimte/orde

Melding onderhoud bestrating

Vraag voor politie of wijkbeheer?

Openbare verlichting

Storing binnen bebouwde kom

City Tec: (088) 89 59 000.

Storing buiten bebouwde kom

Waterschap Hollandse Delta 0900 - 2005005 

Snel naar

Online melden grofvuil

Melden onderhoud huurwoning

Taxatieverslag online

Benieuwd naar de WOZ waarde van een woning?  Raadpleeg: mijnwozwaarde

Servicenummer Van Gansewinkel

Kosten rijbewijs/paspoort en ID

Identiteitskaart/paspoort

Rijbewijs

Verhuizing

Hondenbelasting

U bevindt zich op: Home > Bekendmakingen