APV vergunning

Dit item is verlopen op 18-10-2017.

APV vergunning

De burgemeester maakt bekend dat op grond van 2.25 van de Algemene Plaatselijke Verordening een vergunning is verleend voor:

  • Het organiseren van het evenement Kerstfair aan de Duinstraat op 10 december 2017 op de Duinstraat 16a en Duinstraat 18 te Rockanje. De vergunning is afgegeven op 30 augustus 2017 met een daarbij behorende tijdelijke verkeersmaatregel.

Drank- & horecavergunning

De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 3 van de Drank- en Horecawet een vergunning is verleend voor:

  • De horeca inrichting op het perceel Dorpsweg 46, 3235 AG Rockanje. De vergunning is afgegeven op 29-08-2017.

Exploitatievergunning

De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 2:28 APV een exploitatievergunning is verleend voor:

  • De horeca inrichting op het perceel Dorpsweg 46, 3235 AG Rockanje. De vergunning is afgegeven op 29-08-2017.

De drie vergunningen liggen ter inzage bij het Servicepunt van het gemeentehuis in Rockanje. Op grond van artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden daartegen binnen zes weken na 6 september 2017, een bezwaarschrift indienen. Dit richt u aan de burgemeester van Westvoorne. Tijdens de bezwaarschriftprocedure kan een belanghebbende die de behandeling van het bezwaarschrift niet kan afwachten ook een voorlopige voorziening vragen bij de voorzieningenrechter van sector bestuursrecht van de Rechtbank van Rotterdam, Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam of digitaal via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.

ServicePunt

Melding openbare ruimte/orde

Melding onderhoud bestrating

Openbare verlichting

Storing binnen bebouwde kom

City Tec: (088) 89 59 000.

Storing buiten bebouwde kom

Waterschap Hollandse Delta 0900 - 2005005 

Snel naar

Online melden grofvuil

Melden onderhoud huurwoning

Taxatieverslag online

Servicenummer Van Gansewinkel

Kosten rijbewijs/paspoort en ID

Identiteitskaart/paspoort

Rijbewijs

Verhuizing

Hondenbelasting

U bevindt zich op: Home > Bekendmakingen