APV vergunning

Dit item is verlopen op 23-03-2017.

De burgemeester van Westvoorne maakt bekend dat op grond van 2.25 van de Algemene Plaatselijke Verordening een vergunning is verleend voor:

  • Het organiseren van het evenement Vrijwilligersavond op 18 maart 2017 in de kantine van VV Rockanje, Korteweg 10 te Rockanje. Afgegeven op 30-1-2017.

De vergunning ligt ter inzage bij het Servicepunt van het gemeentehuis in Rockanje tijdens de kantoortijden. Op grond van artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden daartegen binnen zes weken na de dag waarop het besluit bekend is gemaakt, een bezwaarschrift indienen. Dit bezwaarschrift moet worden gericht aan de burgemeester van Westvoorne. Tijdens de bezwaarschriftprocedure kan een belanghebbende die de behandeling van het bezwaarschrift niet kan afwachten ook een voorlopige voorziening vragen bij de voorzieningenrechter van sector bestuursrecht van de Rechtbank van Rotterdam, Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam of digitaal via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.
 

U bevindt zich op: Home > Bekendmakingen