Afstemmingsverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ

Dit item is verlopen op 17-01-2018.

Burgemeester en wethouders maken bekend dat door de gemeenteraad op 6 november 2017 de hieronder vermelde verordening is vastgesteld.

De verordening ligt voor een ieder ter inzage op het gemeentehuis of zijn daar verkrijgbaar tegen de geldende legeskosten. Op  www.officielebekendmakingen.nl vindt u de rechtsgeldige publicatie.

ServicePunt

Melding openbare ruimte/orde

Melding onderhoud bestrating

Openbare verlichting

Storing binnen bebouwde kom

City Tec: (088) 100 27 00.

Storing buiten bebouwde kom

Waterschap Hollandse Delta 0900 - 200 50 05 

Snel naar

Online melden grofvuil

Melden onderhoud huurwoning

Taxatieverslag online

Servicenummer Van Gansewinkel

Kosten rijbewijs/paspoort en ID

Identiteitskaart/paspoort

Rijbewijs

Verhuizing

Hondenbelasting

U bevindt zich op: Home > Bekendmakingen