Afstemmingsverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ

Burgemeester en wethouders maken bekend dat door de gemeenteraad op 6 november 2017 de hieronder vermelde verordening is vastgesteld.

De verordening ligt voor een ieder ter inzage op het gemeentehuis of zijn daar verkrijgbaar tegen de geldende legeskosten. Op  www.officielebekendmakingen.nl vindt u de rechtsgeldige publicatie.

ServicePunt

Melding openbare ruimte/orde

Melding onderhoud bestrating

Vraag voor politie of wijkbeheer?

Openbare verlichting

Storing binnen bebouwde kom

City Tec: (088) 89 59 000.

Storing buiten bebouwde kom

Waterschap Hollandse Delta 0900 - 2005005 

Snel naar

Online melden grofvuil

Melden onderhoud huurwoning

Taxatieverslag online

Benieuwd naar de WOZ waarde van een woning?  Raadpleeg: mijnwozwaarde

Servicenummer Van Gansewinkel

Kosten rijbewijs/paspoort en ID

Identiteitskaart/paspoort

Rijbewijs

Verhuizing

Hondenbelasting

U bevindt zich op: Home > Bekendmakingen