Aanwijzing gehandicaptenparkeerplaats

Dit item is verlopen op 31-05-2017.

Burgemeester en wethouders maken bekend dat het volgende verkeersbesluit is genomen. Dit ingevolge artikel 3.42 van de Algemene wet bestuursrecht;

  • Nabij het perceel Vlasakker 18 in Rockanje is een gehandicaptenparkeerplaats aangewezen ten behoeve van de bewoner van Vlasakker 18 in Rockanje, door plaatsing van het bord E6 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens (RVV 1990).

Dit besluit treedt in werking op de dag waarop dit besluit wordt gepubliceerd. Het besluit ligt vanaf de publicatie gedurende zes weken ter visie bij het servicepunt in de hal van het gemeentehuis Rockanje. Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de datum van publicatie tegen dit besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van Burgemeester en Wethouders van Westvoorne.

ServicePunt

Melding openbare ruimte/orde

Melding onderhoud bestrating

Openbare verlichting

Storing binnen bebouwde kom

City Tec: (088) 89 59 000.

Storing buiten bebouwde kom

Waterschap Hollandse Delta 0900 - 2005005 

Snel naar

Online melden grofvuil

Melden onderhoud huurwoning

Taxatieverslag online

Servicenummer Van Gansewinkel

Kosten rijbewijs/paspoort en ID

Identiteitskaart/paspoort

Rijbewijs

Verhuizing

Hondenbelasting

U bevindt zich op: Home > Bekendmakingen