Sociaal en maatschappelijk betrokken Westvoornaar(s)

Dit item is verlopen op 31-05-2017.

Ben jij sociaal en maatschappelijk betrokken? En wil je meepraten en meeadviseren over onderwerpen zoals participatie en maatschappelijke zaken binnen jouw gemeente? Word dan lid van de Adviesraad Sociaal Domein.

LEDEN ADVIESRAAD SOCIAAL DOMEIN
3 à 4 uur per week

Wat doet de Adviesraad Sociaal Domein? 

De Adviesraad Sociaal Domein Westvoorne adviseert het College van Burgemeester & Wethouders van de gemeente Westvoorne over alle onderwerpen die vallen binnen het Sociaal Domein. Onder het Sociaal Domein wordt verstaan alle taken uit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), de Participatiewet en de Jeugdwet. De Adviesraad volgt de ontwikkelingen en adviseert over het proces van de in- én de uitvoering van die wetten in de gemeente Westvoorne. Ook is de Adviesraad betrokken bij aanscherping, wijziging of actualisering van het beleid.

Wie wij zoeken:

  • Je bent sociaal en maatschappelijk betrokken in Westvoorne. Vanuit je netwerk kun je signalen over het sociaal domein (in de praktijk) opvangen en deze door vertalen naar adviezen. 
  • Op één van de terreinen binnen de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), Jeugdwet of Participatiewet heb je kennis op basis van ervaring of betrokkenheid. 
  • Je bent niet politiek actief in Westvoorne en hebt geen zakelijke binding in/met het sociaal domein van de gemeente Westvoorne.
  • Je bent bereid én hebt de tijd om gemiddeld 3 à 4 uur per week aan je lidmaatschap van de Adviesraad te besteden.

Wat is je taak?

(Concept-)adviezen van de Adviesraad op je focusgebied bereid je voor ter bespreking in de maandelijkse vergadering. Als dat nodig is, heb je daarover ook contacten met de betrokken ambtenaren van de gemeente. Je haalt de voldoening in dit vrijwilligerswerk uit de nauwe betrokkenheid bij de beleidsontwikkeling op het gebied waar je kennis, ervaring of belangstelling ligt.
In de vergaderingen van de Adviesraad ben je actief participerend lid en draag je bij aan de inhoudelijke discussies over belangrijke onderwerpen voor de inwoners van Westvoorne. Individuele wensen en belangen vertaal je  naar mogelijkheden voor groepen burgers. Voor de onkosten die je maakt en de tijd die je investeert, krijg je een kleine, vastgestelde vergoeding.

Geïnteresseerd? 

Stuur dan voor 1 juni een brief of e-mail met een kort curriculum vitae naar: Gemeente Westvoorne, College van Burgemeester en Wethouders, Postbus 550, 3235 ZH Rockanje. Of per e-mail: gemeente@westvoorne.nl.

Informatie

Voor meer informatie of vragen over deze vacature kun je bellen met Marjolein van Bochove, ambtelijk secretaris van de Adviesraad Sociaal Domein van de gemeente Westvoorne, tel: (0181) 40 80 93. Of stuur een e-mail naar mdm.vanbochove@westvoorne.nl.
 

Raad in beeld

U kunt zowel de gemeenteraadsvergaderingen als de commissievergaderen live thuis volgen.

U kunt vergaderingen raadplegen.

Daags na de vergadering kunt u de opname terugkijken via de audio/video-player.

Zodra een vergadering is verwerkt tot een digitaal verslag kunt u de vergadering op agendapunt- en sprekerniveau raadplegen.

Organisatie
U bevindt zich op: Home > Organisatie > Vacatures