Rekenkamer

Wat doet de rekenkamerfunctie? 

De rekenkamerfunctie is een onafhankelijk orgaan binnen de gemeente Westvoorne. Wij zijn er om de kaderstellende en controlerende rol van de raad te versterken door middel van het uitvoeren van onderzoek. De rekenkamerfunctie is er niet alleen voor de raad, wij zijn er ook voor inwoners. Daarom willen wij ook voor de inwoners van Westvoorne zichtbaar maken wat er terecht komt van de beleidsvoornemens van de gemeente. De taken en bevoegdheden van de rekenkamerfunctie staan beschreven in de Gemeentewet en in de door de gemeenteraad vastgestelde Verordening rekenkamerfunctie Westvoorne. 

Onze werkwijze

In onze werkwijze staan ‘nabijheid’ en ‘onderzoek met impact’ centraal. 

Nabijheid 

De rekenkamerfunctie wil benaderbaar en zichtbaar zijn. Wij staan open voor suggesties van buitenaf. Ook houden wij voeling met actuele ontwikkelingen die binnen de gemeente spelen. 

Onderzoek met impact

Voor de impact van onderzoek zijn helder geformuleerde conclusies en aanbevelingen van belang. Daarom schrijven wij bondige en heldere rapportages. Om impact te hebben doen wij meer dan zogenaamd ‘ex-post onderzoek’ (evaluatief onderzoek achteraf). Voorbeelden zijn het organiseren van een raadsconferentie, het houden van een digitale inwonersconsultatie of het uitvoeren van een quick scan. 

Onderwerpen aandragen 

De rekenkamerfunctie is onafhankelijk en bepaalt zelf wat zij onderzoekt. Samenwerken met de raad vinden we wel van belang. We zien een belangrijke rol voor de raad in het opstellen van het onderzoekprogramma, maar ook inwoners mogen een verzoek neerleggen bij de rekenkamerfunctie. Daarvoor kunt u het beste contact opnemen met de secretaris van de rekenkamerfunctie, mevrouw Huis in ’t Veld. 

Samenstelling

De rekenkamerfunctie bestaat uit de volgende personen: 

  • De rekenkamerfunctionaris, Herman Sietsma, die het gezicht vormt van de rekenkamerfunctie en direct aanspreekpunt is voor de gemeenteraden; 
  • De vaste projectleider, Maaike van Elteren, die alle afzonderlijke onderzoeken procesmatig en inhoudelijk begeleidt; 
  • De secretaris, Nienke Huis in ’t Veld, die de rekenkamerfunctie ondersteunt in haar werkzaamheden en de vaste onderzoeker is voor de afzonderlijke onderzoeken.  

Drs. H.H. (Herman) Sietsma MPA

Rekenkamerfunctionaris

E. herman@necker.nl    

T. 06-25072380 

Drs. M.M. (Maaike) van Elteren

Projectleider  

E. maaike@necker.nl

T. 06-45156342 

N.S. (Nienke) Huis in ’t Veld MSc

Secretaris 

 E. nienke@necker.nl 

 T. 06-49785261  

         
    
             


 

Raad in beeld

U kunt zowel de gemeenteraadsvergaderingen als de commissievergaderen live thuis volgen.

U kunt vergaderingen raadplegen.

Daags na de vergadering kunt u de opname terugkijken via de audio/video-player.

Zodra een vergadering is verwerkt tot een digitaal verslag kunt u de vergadering op agendapunt- en sprekerniveau raadplegen.

Representatie BenW

Representatielijst college

Organisatie
U bevindt zich op: Home > Organisatie > Rekenkamer