Adviesraad Sociaal Domein Westvoorne

Vanaf december 2016 is de nieuwe Adviesraad Sociaal Domein Westvoorne actief. Deze adviesraad is voor burgers en van burgers; de leden zijn betrokken inwoners. De adviesraad adviseert de gemeente gevraagd en ongevraagd over de lokale invulling van de wetgeving in het sociaal domein in Westvoorne. Het gaat dan om allerlei zaken die de burger raken: wonen, zorg, welzijn, werk, inkomen en jeugdbeleid. Doel is een integrale benadering, dicht bij de inwoners. Zo kan het beleid nog beter gevoed worden vanuit de praktijk.

Weliswaar geïnstalleerd door de gemeente is de raad overigens nadrukkelijk een onafhankelijk adviesorgaan, zij opereert ook onafhankelijk van organisaties in het sociale domein. Bij haar adviezen kijkt de adviesraad door de bril van de inwoners. De adviesraad haalt actief signalen op uit de Westvoornse samenleving, bevraagt burgers en instellingen, zowel formeel als informeel, om snel te kunnen schakelen. Kennis en ervaring van gebruikers en professionals samen maken goede afgewogen en integrale adviezen aan de gemeente mogelijk.


installatie adviesraad

Raad in beeld

U kunt zowel de gemeenteraadsvergaderingen als de commissievergaderen live thuis volgen.

U kunt vergaderingen raadplegen.

Daags na de vergadering kunt u de opname terugkijken via de audio/video-player.

Zodra een vergadering is verwerkt tot een digitaal verslag kunt u de vergadering op agendapunt- en sprekerniveau raadplegen.

Representatie BenW

Representatielijst college

Organisatie
U bevindt zich op: Home > Organisatie > Meer informatie