Vergadering Cie Grondgebied en Financiën 10-01-2018

Locatiegegevens vergadering
Tijd:20:00
Dit item is verlopen op 01-02-2018.

AGENDAPUNTEN:

1 Opening

2 Vaststelling agenda

3 Mededelingen

4 Rondvraag

5 Ingekomen stukken

6 Verslag commissievergadering 27 november 2017

Bijgevoegde documenten

7 Overzicht van toezeggingen

Bijgevoegde documenten

8 Routekaart Duurzaam Voorne-Putten 2040

De commissie heeft unaniem instemmend geadviseerd.

9 Geluidmeetnet, presentatie DCMR

De commissie heeft gesproken over de resultaten.

Aantekening:

Het rapport 'Geluidmeetnet Maasvlakte' is te groot om op deze plaats op de website te publiceren. Het is te vinden op onderstaand internet-adres:

https://westvoorne.raadsinformatie.nl/document/6050736/1/Rapport_Geluidmeetnet_Maasvlakte_compressed

10 Beeldkwaliteit reclames in de centrumgebieden

In de commissie hebben de fracties van IBW, PW en PvdA positief geadviseerd.

De fracties van CDA en VVD hebben een voorbehoud gemaakt. 

11 Punten voor een volgende vergadering

12 Sluiting

Raad in beeld

U kunt zowel de gemeenteraadsvergaderingen als de commissievergaderen live thuis volgen.

U kunt vergaderingen raadplegen.

Daags na de vergadering kunt u de opname terugkijken via de audio/video-player.

Zodra een vergadering is verwerkt tot een digitaal verslag kunt u de vergadering op agendapunt- en sprekerniveau raadplegen.

Representatie BenW

Representatielijst college

Organisatie
U bevindt zich op: Home > Organisatie > Kalender vergaderingen