Historie

De gemeente Westvoorne is ontstaan per 1 januari 1980 uit een samenvoeging van de voormalige gemeenten Oostvoorne en Rockanje. Op deze pagina vindt u een summiere historische beschrijving van de gemeente alsmede van haar kernen Oostvoorne, Rockanje en Tinte.

 

 • Kenmerken gemeentewapen

  Het gemeentewapen bevat elementen uit het oude gemeentewapen van Rockanje (bevestigd bij besluit van de Hoge Raad van Adel op 24 juli 1816) en het oude gemeentewapen van Oostvoorne (bevestigd bij besluit van de Hoge Raad van Adel op 24 december 1817).

   

 • Historie

  De ontginning en bebouwing van het land rond het huidige Westvoorne vóór het jaar 1100 is sporadisch, daarna ontwikkelen zich bewonerscentra achter de duinen. Een eerste traceerbare vermelding van de huidige gemeente Westvoorne is in 1105 onder de naam Fornhe.

   

 • Oostvoorne

  De kern Oostvoorne vormde tot 1 januari 1980 gezamenlijk met de kern Tinte de voormalige gemeente Oostvoorne.

   

 • Rockanje

  Rockanje heeft tussen 1200 en 1500 veel land veroverd op de zee. Er zijn bij archeologische opgravingen zelfs tekenen van bewoning gevonden uit 2000 voor Christus. In een contract, gesloten op 29 juni 1220, tussen de eigenaar (de Heer van Voorne) en monnikken van een Belgisch klooster wordt Rockanje voor het eerst genoemd.

   

 • Tinte

  Tinte behoorde tot 1 januari 1980 bij de gemeente Oostvoorne. Het nu een dorp dat gekenmerkt wordt door lintbebouwing. Tinte kent een rijk verleden, waarin het binnen de regio Voorne een voorname plaats heeft ingenomen.

   

 • Westvoorne

  De gemeente Westvoorne is ontstaan per 1 januari 1980 en vloeit voort uit het besluit van de rijksoverheid tot het samenvoegen van diverse gemeenten op Voorne-Putten en Rozenburg.

Raad in beeld

U kunt zowel de gemeenteraadsvergaderingen als de commissievergaderen live thuis volgen.

U kunt vergaderingen raadplegen.

Daags na de vergadering kunt u de opname terugkijken via de audio/video-player.

Zodra een vergadering is verwerkt tot een digitaal verslag kunt u de vergadering op agendapunt- en sprekerniveau raadplegen.

Representatie BenW

Representatielijst college

Organisatie
U bevindt zich op: Home > Organisatie > Historie