Bezwaar en beroep

 

Commissie voor de bezwaar- en beroepschriften

Voorzitter: mr. D.P. Bosgieter,
Secretaris: mw. mr. M.V. Vermeer-van der Houwen,
Leden: dhr. mr. W.B. Rietveld, dhr. J.D.L.M. van Kinderen, dhr. D.G.C. Monster, mw.     D. Stok, mw. mr. B.A. Leenheer, mw. M. Van Hoef-Amsterdam, mw. mr. L. van Es-Bel


De commissie is een onafhankelijke commissie die advies uitbrengt aan het gemeentebestuur. Zij heeft tot taak het horen van belanghebbenden en het adviseren aan bestuursorganen inzake de te nemen beslissingen op bezwaarschriften. Zij bestaat uit een algemene en een sociale kamer. De sociale kamer behandelt bezwaarschriften in het kader van sociale wetgeving.


De algemene kamer behandelt de overige bezwaarschriften met uitzondering van aangelegenheden in het kader van belastingwetgeving en gemeentelijke belastingverordeningen (waaronder de Onroerende Zaakbelasting - OZB).

Raad in beeld

U kunt zowel de gemeenteraadsvergaderingen als de commissievergaderen live thuis volgen.

U kunt vergaderingen raadplegen.

Daags na de vergadering kunt u de opname terugkijken via de audio/video-player.

Zodra een vergadering is verwerkt tot een digitaal verslag kunt u de vergadering op agendapunt- en sprekerniveau raadplegen.

Representatie BenW

Representatielijst college

Organisatie
U bevindt zich op: Home > Organisatie > Bezwaar en beroep