BenW leden

P.E. de Jong

P.E. de Jong
contactgegevens en taken P.E. de Jong
FunctieBurgemeester
E-mailadrespdejong@westvoorne.nl
Taken
 • Bestuursorganen – inclusief bestuursondersteuning college en raad
 • Brandweer en crisisbeheersing
 • Openbare orde en veiligheid
 • Burgerzaken
 • Dienstverlening
 • Internationale betrekkingen
 • Personeel en organisatie
 • ICT
 • Bestuurlijke regionale samenwerking
 • Juridische zaken, bezwaar en beroep

    

A.L. van der Meij

A.L. van der Meij
contactgegevens en taken A.L. van der Meij
FunctieWethouder
E-mailadresbvdmeij@westvoorne.nl
Taken

1e loco-burgemeester

 • Volkshuisvesting
 • Ruimtelijke ordening
 • Milieu en duurzaamheid
 • Woonbedrijf
 • Financiën en grondexploitatie
 • Economische zaken
 • Onderwijshuisvesting
 • Burgerparticipatie en communicatie

    

P.Y.J. Blok-van Werkhoven

P.Y.J. Blok-van Werkhoven
contactgegevens en taken P.Y.J. Blok-van Werkhoven
FunctieWethouder
E-mailadrespblok@westvoorne.nl
Taken

2e locoburgemeester

 • Toerisme, Sport en Recreatie
 • Beheer en onderhoud buitenruimte
 • Beheer en exploitatie (sport)accommodaties
 • Verkeer & Vervoer
 • Inwonerszaken (Zorg/lnkomen/Onderwijsbeleid/Subsidies/Jeugd/Sport/Vrijwilligers/Kunst/Gezondheid/Ouderen/Kinderenopvang

   

R.G. Beek

R.G. Beek
contactgegevens en taken R.G. Beek
FunctieSecretaris
E-mailadresrg.beek@westvoorne.nl
Taken
 • Eerste adviseur van het college van B&W
 • Voorzitter van het gemeentelijke managementteam
 • Bestuurder in de zin van de Wet op de Ondernemingsraden.

Raad in beeld

U kunt zowel de gemeenteraadsvergaderingen als de commissievergaderen live thuis volgen.

U kunt vergaderingen raadplegen.

Daags na de vergadering kunt u de opname terugkijken via de audio/video-player.

Zodra een vergadering is verwerkt tot een digitaal verslag kunt u de vergadering op agendapunt- en sprekerniveau raadplegen.

Organisatie
U bevindt zich op: Home > Organisatie > College van B & W > BenW leden