Belangenorganisaties

 

 

 

 

 

Ondernemers Platform Westvoorne (OPW)

Het OPW is dé belangenvereniging voor alle ondernemers in Westvoorne. Dit ondernemersplatform is opgericht op 18 mei 2010 en ontstond als een samenwerkingsverband van de verschillende ondernemersverenigingen in Westvoorne. Door het grote draagvlak onder de lokale ondernemers is het OPW de belangrijkste onderhandelingspartner voor de gemeente.

Het OPW heeft haar leden veel te bieden. Ten eerste ondersteunt het ondernemers die tegen problemen aan lopen. Dan kan er gebruik gemaakt worden van het uitgebreide lokale en regionale netwerk van het OPW. Daarnaast behartigt het OPW de belangen van alle lokale ondernemers richting de gemeente. In een zeswekelijks overleg worden de belangrijkste wensen, voorstellen en ontwikkelingen ingebracht. Er wordt in dit overleg direct naar oplossingen gezocht en aan besluitvorming gewerkt. Als laatste is het OPW een sociaal platform met regelmatig geplande informatie- en netwerkbijeenkomsten.

Voor verdere informatie over het OPW kunt u terecht op de website www.opw-westvoorne.nl en voor aanmelding kunt u contact opnemen met:

Gerda Baeten

Secretariaat OPW

Gerda@perugia.nl

0181 48 45 10

Business Club Westvoorne

Naast het ondernemers platform is er in Westvoorne ook een Businessclub actief: Business Club Westvoorne. Het doel van de vereniging is - naast het behartigen van belangen van ondernemers wonend en/of werkzaam in Westvoorne - een positieve bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van economische-, ruimtelijke-, recreatieve- en sociale aspecten van de gemeente Westvoorne. Elke tweede maandag van de maand vindt er een informatieve bijeenkomst plaats voor de leden. Naast een informeel netwerkgedeelte is er elke maand een lezing of presentatie over een interessant onderwerp.

Voor meer informatie en contactgegevens kunt u terecht op de website www.bcwestvoorne.nl.

Top Voorne

Het Toeristisch Ondernemers Platform Voorne-Putten (TOP Voorne) is een samenwerkingsverband van ondernemers op recreatief en toeristisch gebied. Het lidmaatschap van TOP Voorne staat open voor alle bedrijven die van recreatie en toerisme, de vrijetijdsbesteding in zijn algemeenheid, hun business gemaakt hebben. Het werkgebied is Voorne-Putten met de gemeenten Bernisse, Brielle, Hellevoetsluis, Spijkenisse en Westvoorne.

TOP Voorne behartigt aan de ene kant de belangen van de ondernemers in de recreatie en toerisme branche op regionaal niveau. Aan de andere kant is Top Voorne een organisatie die actief meepraat en –denkt om de samenwerking op het eiland te verstevigen. Niet alleen door ondernemers zelf en onderling, maar zeker ook door ondernemers en overheden met elkaar. TOP Voorne wil een platform zijn voor alle partijen om daarmee dit gebied op de kaart te zetten en u als ondernemer, alsmede onze eigen bewoners en onze gasten, de toeristen, daarvan te laten profiteren.

Voor meer informatie kunt u terecht op de website: www.topvoorne.nl. Voor aanmelding of andere vragen kunt u mailen naar: secretaris@topvoorne.nl.

Pro Voorne-Putten

Pro Voorne-Putten is een overkoepelende ondernemersfederatie voor heel Voorne-Putten. In de vijf gemeenten op Voorne-Putten zijn in totaal 28 ondernemersverenigingen actief, waardoor het lastig was om op regionale schaal als één stem te spreken. Op initiatief van de Kamer van Koophandel is vervolgens Pro Voorne-Putten opgericht. Gesteund door alle lokale ondernemersverenigingen is Pro Voorne-Putten nu een erkende gesprekspartner op regionaal niveau.
 

Ondernemer
U bevindt zich op: Home > Ondernemer > Belangenorganisaties