Project Snippergroen

Het project Snippergroen is gestart in oktober 2015 en geëindigd op 31 december 2017. De afwikkeling van nog enkele dossiers vindt nog plaats in de eerste helft van 2018. Tot deze dossiers behoren ook meerdere vóór 1 januari 2018 ontvangen aanvragen om aankoop van snippergroen. 
Het project is bedoeld om de situaties waarin sprake is van oneigenlijk gebruik van gemeentegrond op te lossen. Tijdens een informatieavond, waarvoor de betrokken bewoners zijn uitgenodigd, is het project Snippergroen nader toegelicht, is algemene informatie verstrekt en zijn vragen beantwoord.
Daarna is met de betrokken bewoners contact opgenomen om tot een afspraak over het grondgebruik te komen. In veel gevallen zijn bewoners aan huis bezocht, waarbij een kijkje in de tuin is genomen en de individuele situatie is besproken. 


Afwikkeling in 2018
Momenteel zijn nagenoeg in alle situaties afspraken gemaakt over de beëindiging van het oneigenlijk grondgebruik.  Voor het uitvoeren van die afspraken moeten bijvoorbeeld officieel nog besluiten worden genomen, de koopovereenkomsten worden getekend of de notariële overdracht nog plaats vinden. 

Nieuwe aanvragen tot aankoop
De gemeente biedt ook na het project Snippergroen de mogelijkheid om openbaar groen aan te kopen. Daarvoor hanteert zij een procedure die ook voor de start van het project Snippergroen is gevolgd. Samengevat houdt deze in dat na ontvangst van een aanvraag de uitgeefbaarheid van het gevraagde grondstuk wordt beoordeeld en het grondstuk wordt getaxeerd naar economische waarde. De koopsom is gelijk aan de getaxeerde waarde. De kosten van de taxatie komen voor rekening van de koper.  Voor informatie over aankoop openbaar groen kunt u contact opnemen met Rinus Tuinman, telefoon: (0181) 40 80 40 of e-mail: ml.tuinman@westvoorne.nl.


Vragen?
Mogelijk heeft u vragen over het project Snippergroen. U kunt hiervoor:de veelgestelde vragen raadplegen; de flyer ‘Project Snippergroen gemeente Westvoorne’ downloaden; telefonisch contact opnemen met onze projectmedewerkster Valerie Volkers via het telefoonnummer (0181) 40 81 32 en (0181) 40 81 33. 
een e-mail sturen naar snippergroen@westvoorne.nl. 

Archief
Inwoner
U bevindt zich op: Home > Inwoner > Project Snippergroen