Project Snippergroen

Het project Snippergroen wordt zoveel mogelijk per kern uitgevoerd. Dit betekent dat per kern gekeken wordt naar het bestaande gebruik van gemeentegrond. Voor elke kern start het project met een algemene informatieavond. 


Inmiddels hebben alle informatieavonden plaatsgevonden. In Rockanje was dat op 14 oktober 2015. De kern Oostvoorne is opgesplitst in twee delen. Voor het deel ten zuiden van de Fazantenlaan is de informatieavond georganiseerd op 9 mei 2016. Die voor het overige deel van Oostvoorne op 18 januari 2017.


Tijdens de informatieavond is het project Snippergroen nader toegelicht, is algemene informatie verstrekt en zijn vragen beantwoord. Individuele situaties worden niet besproken. 


Na deze algemene informatieavond neemt het projectteam van de gemeente met alle betrokken inwoners contact op. Men ontvangt een brief waarin men kan aangeven of men tot aankoop van de in gebruik genomen grond wil overgaan dan wel men eerst nog daarover contact wil. In dat geval maken wij een afspraak voor een bezoek ter plaatse. Tijdens dit bezoek is er alle gelegenheid om aan de keukentafel de individuele situatie te bespreken en met elkaar een kijkje te nemen in de tuin. Vervolgens zal er met elkaar worden toegewerkt naar een oplossing.
 

Vragen?

Wij kunnen ons voorstellen dat u nog vragen heeft over het project Snippergroen. U kunt hiervoor:

Archief
Inwoner
U bevindt zich op: Home > Inwoner > Project Snippergroen