Geluidmeetnet Maasvlakte Bedrijven

Welke bedrijven doen mee?

Het kan nog niet met zekerheid gezegd worden welke bedrijven bereid zijn mee te werken aan het project. Zij zijn via Deltalinqs wel op de hoogte van het project.

Sommige bedrijven werken niet mee. Waarom? Wat nu?

Om allerlei redenen kunnen sommige bedrijven niet willen meewerken. Deze bedrijven kunnen ook niet gedwongen worden om medewerking te verlenen of een bijdrage te leveren. Dat is geen breekpunt voor het geluidmeetnet. Immers, er kan ook buiten de bedrijventerreinen worden gemeten. Wel kan mogelijk de rapportage ontbreken van niet-reguliere activiteiten en/of calamiteiten die een aanzienlijke geluidbelasting met zich meebrengen.
 

Inwoner
U bevindt zich op: Home > Inwoner > Milieu en Duurzaamheid