Losloopstroken honden/paarden

Losloopstroken honden/paarden binnen en buiten de bebouwde kom

De juiste locatie van deze gebieden kunt u bekijken en downloaden. 

Oostvoorne losloopgebied

Rockanje losloopgebied

Losloopgebieden Brielse Meer Recreatieschap Voorne-Putten  In de groene gebieden geldt dat honden hier los mogen lopen zonder beperking.

Zakjesdispensers

Voor het hondenpoepbeleid heeft de gemeente Westvoorne zakjesdispensers geplaatst op erkende klachtenlocaties, en in de omgeving van losloopstroken.  

Loslopende honden/paarden in natuurgebied

De gebieden die in of bij het duingebied liggen zijn: Bosje van Oranje, Berkenrijspad inclusief parkeerplaats Berkenrijsweg. Het Zuid-Hollands Landschap zal de bebording aanpassen bij deze gebieden. Deze geeft duidelijkheid aan de hondenbezitters, maar ook aan de wandelaars zonder hond. Voor natuur, landschap, mens en dier blijft het zo genieten in de natuur.

Honden/paarden los op strand 

Tussen strandpaal 11 en 11.6 en tussen paal 13.4 en 16 mogen honden het hele jaar loslopen en zwemmen. Bij het badstrand van Rockanje is de zee erg rustig door de lange zandbanken voor de kust. Hierdoor kun je meters ver de zee in lopen. 

Niet op badstrand

Op het badstrand zelf (tussen strandopgang Tweede slag en Swinsedreef) zijn honden en paarden tussen 1 april en 1 oktober niet toegestaan tussen 08.00 en 18.00 uur(Ook niet aangelijnd). Ze mogen tot het strandplein. Na 18.00 uur en na 1 oktober mogen honden overal los. Parkeren kan (betaald) bij de strandopgangen Eerste en Tweede Slag 
 

Beleid

Nota hondenpoepbeleid

Vragen?

Voor vragen, tips en meldingen kunt u contact opnemen met Sylvia Karst van Belangenvereniging de Gelukkige Hond via info@degelukkigehond.nl of bij het ServicePunt van de gemeente telefoon 14 0181.

Inwoner