Wat doet de gemeente Westvoorne bij een ramp

 • Wat doet de gemeente Westvoorne bij een ramp

  Samen met de gemeente Westvoorne wil de VRR u op deze plek informeren over wat u zelf kunt doen om uw eigen omgeving veiliger te maken. Zo krijgt u tips wat u moet doen bij een explosie, brand of kernongeval, maar ook over hoe u zich het beste kunt voorbereiden op een overstroming of langdurige stroomstoring. Daarnaast kunt u lezen hoe de gemeente Westvoorne zich voorbereidt op een grote crisis of ramp.

  De Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond en de gemeente Westvoorne treffen veel maatregelen om incidenten te voorkomen. Maar als er toch een incident plaatsvindt, zijn we goed voorbereid. Dit doen we onder andere door veel te oefenen. Zowel de hulpverleningsdiensten op straat als de ambtenaren in crisisstafen oefenen op verschillende niveaus. Iedere gemeente in de regio heeft een Gemeentelijke Veiligheidsstaf (GVS), die bij incidenten de zorg voor de inwoners van de gemeente op zich neemt. Daarbij kun je denken aan het waarschuwen en informeren van de burgers, de voorziening van primaire levensbehoeften zoals schoon drinkwater, maar ook de zorg na een grote calamiteit of een ramp.

  Een Veiligheidsstaf bestaat uit gemeente-ambtenaren en vertegenwoordigers van de hulpverleningsdiensten: brandweer, politie, de milieudienst, en de Geneeskundige Hulpverlening bij ongevallen en rampen (GHOR). De Veiligheidsstaf adviseert de burgemeester bij het nemen van soms moeilijke beleidsbeslissingen waar ingewikkelde afwegingen gemaakt moeten worden. De burgemeester is voorzitter van de Gemeentelijke Veiligheidsstaf.

  Op 12 mei oefende de staf van de gemeente Westvoorne. In het scenario stond een aanrijding met een tankwagen met gevaarlijke stoffen en de gevolgen hiervan voor de inwoners centraal. Ook was één van de oefendoelen het verplaatsen van de Veiligheidsstaf naar een veilige locatie vanwege de ontruiming van het gemeentehuis. Er was vooral aandacht voor de communicatie naar de inwoners van de gemeenten, de onderlinge samenwerking tussen de verschillende diensten en de besluitvorming binnen de Veiligheidsstaf.

  ‘Een crisis kun je niet voorbereiden, maar door te oefenen ga je wel beter voorbereid een crisis in. Laat het vooral bij oefenen blijven’, aldus burgemeester Peter de Jong.

Inwoner
U bevindt zich op: Home > Inwoner > Informatie