AED

 

Een AED is een draagbaar apparaat dat ingezet kan worden als iemand een ‘hartstilstand’ heeft, waarbij door het toedienen van een stroomstoot het hart weer op gang gebracht kan worden. Een AED kan bediend worden door niet-medisch geschoolde personen. Wel is kennis nodig van reanimatie. Deze kennis is aan te leren bij een instructiebijeenkomst voor AED eventueel in combinatie met EHBO.
 

AED4EU


U kunt de aanwezigheid van een AED melden bij de website http://www.aed4.eu/. Deze website is gelanceerd door het academisch ziekenhuis St. Radboud in Nijmegen en bevat een overzicht van AED’s in Nederland.

Stel uw AED beschikbaar voor Hartveilig Wonen!

De meeste organisaties hebben een AED paraat voor interne calamiteiten. Het zou mooi zijn als we uw AED ook voor externe calamiteiten kunnen inzetten. Want een hartstilstand kan natuurlijk ook in de buurt van uw organisatie plaatsvinden. Samen met uw AED maken we Westvoorne hartveilig. 
 
Wilt u uw AED beschikbaar stellen voor Hartveilig Wonen? Dan kunt u ervoor kiezen om dit tijdens werktijden te doen of 24 uur per dag. Voor meer informatie en aanmelding van uw AED voor Hartveilig Wonen kijk op www.hartveiligwonen.nl of bel 088 – 625 42 00. 

Meer informatie over reanimatie en het gebruik van een AED kunt u vinden op:

Inwoner
U bevindt zich op: Home > Inwoner > Veiligheid > AED