Sanering glastuinbouw Westvoorne 2018

status: in voorbereiding

Met het bestemmingsplan worden bij een aantal verspreid in het buitengebied gelegen locaties de mogelijkheden voor het uitoefenen van een glastuinbouwbedrijf wegbestemd. Ter compensatie hiervoor wordt op enkele locaties de bouw van een of enkele woningen toegestaan.  
De volgende locaties zijn in het ontwerpbestemmingsplan opgenomen:
-    Ziekewei 14/16 Rockanje, i.c.m. Waterbospad ongenummerd Rockanje;
-    Rondeweiweg 12 Rockanje;
-    Walinxweg 3 Rockanje.

Het ontwerpbestemmingsplan lag van 21 december 2017 tot en met 31 januari 2018 ter inzage. De vaststelling wordt nu voorbereid en is vooralsnog gepland voor 24 april 2018. Daarbij wordt de raad voorgesteld om alleen het bestemmingsplan vast te stellen voor de locaties Ziekewei / Waterbospad en Rondeweiweg, en besluitvorming over de locatie Walinxweg naar een later moment te verschuiven. 

Het ontwerpbestemmingsplan is nog te bekijken via de website RO-Online.

Uw afvalkalender voortaan digitaal

In 2018 is gemeente Westvoorne gestart met de AfvalWijzer.  Via deze digitale tool kunt u alle informatie vinden over het inzamelen van uw huishoudelijk afval. Door het invullen van uw postcode en huisnummer op de website of de app van de AfvalWijzer, krijgt u direct inzicht in de ophaaldata van afval op uw adres. 

Ga naar: www.mijnafvalwijzer.nl of download de app in de google playstore of app store. 

Meer lezen

U bevindt zich op: Home > Bestemmingsplannen > Plannen in procedure