Sanering glastuinbouw Westvoorne 2018

status: in voorbereiding

Het ontwerpbestemmingsplan ligt vanaf 21 december 2017 ter inzage. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de publicatie.

Met het bestemmingsplan worden bij een aantal verspreid in het buitengebied gelegen locaties de mogelijkheden voor het uitoefenen van een glastuinbouwbedrijf wegbestemd. Ter compensatie hiervoor wordt op enkele locaties de bouw van een of enkele woningen toegestaan.  
De volgende locaties worden in het bestemmingsplan opgenomen:
-    Ziekewei 14/16 Rockanje, i.c.m. Waterbospad ongenummerd Rockanje;
-    Rondeweiweg 12 Rockanje;
-    Walinxweg 3 Rockanje.

Het ontwerpbestemmingsplan is ook te bekijken via de website RO-Online.

Uw afvalkalender voortaan digitaal

In 2018 start gemeente Westvoorne met de AfvalWijzer.  Via deze digitale tool kunt u alle informatie vinden over het inzamelen van uw huishoudelijk afval. Door het invullen van uw postcode en huisnummer op de website of de app van de AfvalWijzer, krijgt u direct inzicht in de ophaaldata van afval op uw adres. 

Ga naar: www.mijnafvalwijzer.nl of download de app in de google playstore of app store. 

Meer lezen

U bevindt zich op: Home > Bestemmingsplannen > Plannen in procedure