Buitengebied Westvoorne (algehele herziening landelijk gebied)

status: in voorbereiding

Eind 2016 is gestart met de opstelling van de omgevingsplannen Buitengebied Brielle en Buitengebied Westvoorne. De omgevingsplannen vervangen in principe alle geldende ruimtelijke plannen voor de landelijke gebieden van Brielle en Westvoorne. Vooruitlopend op de komst van de Omgevingswet stellen we de nieuwe plannen alvast op als omgevingsplannen, in de geest van de nieuwe wet. De juridische basis hiervoor ligt in de opname van onze buitengebieden in de Crisis- en Herstelwet (14e tranche). 

Inmiddels is een eerste concept van het omgevingsplan gereed. Dit conceptplan is alleen digitaal te bekijken, via de speciale website. Op deze site vindt u ook de presentatie die tijdens de informatieavonden over het omgevingsplan zijn gegeven. 

Wij benadrukken dat aan de concept versie van het plan geen rechten kunnen worden ontleend. Daarnaast is het belangrijk om te beseffen dat we werken aan een nieuwe systematiek van bestemmingslegging. Dit betekent dat we dit concept plan de komende periode verder verfijnen en foutjes en onduidelijkheden oplossen. 

Het concept omgevingsplan Buitengebied Brielle is qua systematiek vergelijkbaar met het plan voor Westvoorne. U kunt het plan voor Brielle bekijken via deze website.

Uw afvalkalender voortaan digitaal

In 2018 is gemeente Westvoorne gestart met de AfvalWijzer.  Via deze digitale tool kunt u alle informatie vinden over het inzamelen van uw huishoudelijk afval. Door het invullen van uw postcode en huisnummer op de website of de app van de AfvalWijzer, krijgt u direct inzicht in de ophaaldata van afval op uw adres. 

Ga naar: www.mijnafvalwijzer.nl of download de app in de google playstore of app store. 

Meer lezen

U bevindt zich op: Home > Bestemmingsplannen > Plannen in procedure