Samen bepalen we de uitstraling van onze gemeente

Dit item is verlopen op 10-09-2016.

Ga mee in gesprek over hoe we met de uitstraling van woningen, bedrijven en tuinen extra kwaliteit kunnen toevoegen aan onze gemeente

Op 5 juli heeft de gemeenteraad de Omgevingsvisie Westvoorne 2030 vastgesteld. Deze visie geeft op hoofdlijnen onder andere het ruimtelijk beleid voor de lange termijn. Als uitwerking van de visie stellen we voor de zeekleipolders en de zanderijen een Handboek kwaliteitsverbetering op. Dit Handboek is bedoeld om inwoners en andere initiatiefnemers te ondersteunen in de uitwerking van concrete bouw- of inrichtingsplannen. Het Handboek geeft geen verplichtingen. Wel geeft het voorbeelden en suggesties voor hoe uw woning, bedrijf of tuin er uit zou kunnen zien. Ons doel is met het Handboek handvaten te geven die helpen om extra kwaliteit toe te voegen aan onze mooie gemeente.  

Uitnodiging dialoogavond

Op basis van de Omgevingsvisie hebben we een eerste concept van het Handboek uitgewerkt. We nodigen u graag uit om op basis van dit concept met ons in gesprek te gaan over de verdere invulling. We organiseren hiervoor een dialoogavond op donderdag 8 september. Wij ontvangen u die avond in cultureel centrum De Man in Oostvoorne. De bijeenkomst begint om 19.30u, de zaal is open vanaf 19.00u. Rond 21.30u denken we af te kunnen sluiten.

Opzet dialoogavond

Tijdens de bijeenkomst geven we een korte toelichting op het Handboek en de manier waarop we deze hebben opgezet. Ook geven we uitleg over de manier waarop naar ons idee het Handboek kan worden gebruikt. Na deze introductie gaan we graag het gesprek met u aan over het Handboek. Wanneer u het concept al wilt bekijken dan kunt u dit vinden op onze website, www.westvoorne.nl/grondgebied. Kijkt u dan onder het kopje ‘Omgevingsvisie Westvoorne 2030’ en vervolgens bij ‘documenten’. 

Tot slot

Om de avond goed voor te kunnen bereiden vragen wij u zich vooraf aan te melden. U kunt een e-mail sturen naar het adres omgevingsvisie@westvoorne.nl of telefonisch uw aanwezigheid doorgeven via ons Servicepunt, telefoonnummer 14 0181. 

Meer informatie:

Uw afvalkalender voortaan digitaal

In 2018 is gemeente Westvoorne gestart met de AfvalWijzer.  Via deze digitale tool kunt u alle informatie vinden over het inzamelen van uw huishoudelijk afval. Door het invullen van uw postcode en huisnummer op de website of de app van de AfvalWijzer, krijgt u direct inzicht in de ophaaldata van afval op uw adres. 

Ga naar: www.mijnafvalwijzer.nl of download de app in de google playstore of app store. 

Meer lezen

U bevindt zich op: Home > Nieuws