Informatieavond Stationsweg

Dit item is verlopen op 31-05-2016.

Op 4 februari jl. is een informatieavond gehouden voor de winkeliers en direct omwonenden van de Stationsweg in Oostvoorne. Gesproken is over het totale ontwerp, het straatmeubilair, de inrichting van de weg, de strook voor de winkels -die eigendom zijn van de winkeliers/ ondernemers of investeerders-  de groene aankleding van de Stationsweg, het parkeren en de veiligheid van de winkelstraat.

De inrichting van de Stationsweg is –zoals ook eerder van de Zeeweg- volledig met participatie tot stand gekomen: alle winkeliers, ondernemers en omwonenden hebben de mogelijkheid gehad ideeën in te brengen. De gemeente en deskundige bewoners, waaronder een landschapsarchitect, hebben de suggesties zoveel mogelijk verwerkt in het ontwerp. Ook de gebakken klinkers van de weg, het straatmeubilair, de bomen en de plantenbakken zijn samen uitgezocht. Verder wordt een blauwe zone voor het parkeren ingesteld; de bloktijden worden nog in overleg met bewoners en winkeliers/ondernemers bepaald. De duur van het parkeren is 2 uur per bezoek. De weg wordt ingericht als een 30km zone.

Uitvoeringsfase


De aanbesteding van het werk is half maart. De uitvoering gebeurt aansluitend aan Pasen. De uitvoeringsperiode is 10 weken, op basis van werkbare dagen. De boomvakken worden per fase als eerste opgepakt, pas daarna komen de verhardingen aan de beurt. Zodat de weg en het trottoir ter plaatse van de winkels ook tijdens de werkzaamheden toegankelijk blijven. Er worden nadere afspraken gemaakt over de bevoorrading. 

Informatie tijdens de uitvoering

Na de aanbesteding in maart komt -gezamenlijk met de aannemer van het project- weer een nieuwsbrief uit. De nieuwsbrief komt ook op de website en wordt geplaatst in de gemeentepagina. De nieuwsbrief wordt vanaf eind maart verspreid om de voortgang en planning van werkzaamheden te melden. Op het werk komt een informatiepunt van de aannemer waar iedereen gedurende de aangegeven tijden binnen kan lopen voor vragen, opmerkingen of klachten. 

‘De inrichting van de Stationsweg is een goed voorbeeld van wat wij verstaan onder participatie’, zegt verantwoordelijk wethouder Pamela Blok-van Werkhoven. ‘Wij zijn dan ook erg blij met de actieve inzet en betrokkenheid van iedereen uit de Stationsweg. De werkzaamheden duren volgens de planning ongeveer 10 weken en dan heeft de winkelstraat van Oostvoorne nog voor deze zomer de allure van weleer terug!’

Stationsweg


 

Uw afvalkalender voortaan digitaal

In 2018 is gemeente Westvoorne gestart met de AfvalWijzer.  Via deze digitale tool kunt u alle informatie vinden over het inzamelen van uw huishoudelijk afval. Door het invullen van uw postcode en huisnummer op de website of de app van de AfvalWijzer, krijgt u direct inzicht in de ophaaldata van afval op uw adres. 

Ga naar: www.mijnafvalwijzer.nl of download de app in de google playstore of app store. 

Meer lezen

U bevindt zich op: Home > Nieuws