Bedrijventerreinen Westvoorne krijgen hogere grenswaarden geluid

Dit item is verlopen op 05-01-2012.

B&W Westvoorne zijn van plan hogere grenswaarden vast te stellen voor de bedrijventerreinen ‘Pinnepot’ in Oostvoorne en ‘Moolhoek’ in Rockanje. Het vaststellen van een hogere grenswaarde betekent overigens niet dat de geluidsbelasting op bestaande woningen wordt vergroot.

Hiervoor is een ontwerpbesluit hogere grenswaarden Wet geluidhinder opgesteld. Dit ontwerp-besluit ligt met ingang van 24 november gedurende zes weken ter inzage in het gemeentehuis, Raadhuislaan 6 te Rockanje. Het gemeentehuis is geopend op werkdagen van 08.30 tot 12.00 uur en op woensdagen ook van 13.30 tot 18.30 uur. Het ontwerpbesluit is ook te downloaden van de gemeentelijke website www.westvoorne.nl/grondgebied, onder ‘bestemmingsplannen/fasen/ ontwerp’.

De mogelijkheid tot realisatie van bedrijfswoningen op bedrijventerrein ‘Pinnepot’ ligt binnen de geluidscontour van het industrieterrein Europoort/Maasvlakte en voldoet niet aan de voorkeursgrenswaarde voor industrielawaai. Voor maximaal 20 nieuwe bedrijfswoningen wordt een hogere grenswaarde van 52 dB(A) vastgesteld.

Daarnaast wordt in de nabijheid van verschillende wegen binnen zowel bedrijventerrein ‘Pinnepot’ als bedrijventerrein ‘Moolhoek’ niet voldaan aan de voorkeursgrenswaarde voor wegverkeerslawaai. Voor wegverkeerslawaai worden om die reden de volgende hogere grenswaarden vastgesteld:

Bedrijventerrein ‘Pinnepot’, Oostvoorne:Dalweg, De Pinnepot en Langeweg: 53 dB, Westvoorneweg (N496) en Kleidijk (N218): 58 dB
voor maximaal 20 woningen.

Bedrijventerrein ‘Moolhoek’, Rockanje: Kerkweg, Molendijk en Moolhoek: 53 dB voor maximaal 10 woningen.

Gedurende de bovengenoemde termijn kunnen belanghebbenden een schriftelijke of mondelinge zienswijze over het ontwerp-besluit hogere grenswaarden indienen bij het college van burgemeester en wethouders. Schriftelijke zienswijzen kunnen worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van Westvoorne, Postbus 550, 3235 ZH Rockanje. Voor het mondeling indienen van zienswijzen kan een afspraak worden gemaakt met Saskia van der Vlist van de sector Grondgebied, telefoonnummer: (0181) 40 80 31.


 

 

Uw afvalkalender voortaan digitaal

In 2018 is gemeente Westvoorne gestart met de AfvalWijzer.  Via deze digitale tool kunt u alle informatie vinden over het inzamelen van uw huishoudelijk afval. Door het invullen van uw postcode en huisnummer op de website of de app van de AfvalWijzer, krijgt u direct inzicht in de ophaaldata van afval op uw adres. 

Ga naar: www.mijnafvalwijzer.nl of download de app in de google playstore of app store. 

Meer lezen

U bevindt zich op: Home > Nieuws