Verwijderen asbestdaken

Vanaf 1 januari 2024 zijn asbestdaken verboden. Dit houdt in dat de eigenaren van asbestdaken in de periode 2016-2024 het asbestdak moeten laten verwijderen.

Hiervoor is de Subsidieregeling verwijderen asbestdaken, welke is voor particulieren, (agrarische) bedrijven, non-profit organisaties en overheden. Aanvragen van subsidie is mogelijk vanaf 4 januari 2016 en wanneer u degene bent die de rekening betaalt voor het verwijderen van het asbestdak.

Indieningstermijn

U kunt uw aanvraag voor subsidie uiterlijk op 31 december 2019 17.00 uur indienen bij Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Aanvragen kunt u doen via MIJNRVO (https://mijn.rvo.nl/subsidieregeling-verwijderen-asbestdaken). Alleen volledige aanvragen worden in behandeling genomen.

Hoeveel subsidie kunt u ontvangen?

De subsidie bedraagt € 4,50 per m2 verwijderd asbest dak met een maximum van € 25.000 per adres. U kunt alleen in aanmerking komen voor de subsidie als de oppervlakte van het geïnventariseerde asbest dak meer dan 35 m bedraagt.

Subsidiebudget

Voor 2016 is een budget van €10 miljoen beschikbaar. Per jaar wordt een subsidieplafond bekendgemaakt. Indien een aanvraag tijdig wordt ingediend, maar het subsidieplafond is reeds bereikt, verschuift de datum van ontvangst naar 1 januari in het daaropvolgende kalenderjaar. De regeling vervalt met ingang van 1 januari 2020.

Leefomgeving en gezondheid

Met deze regeling stimuleert het Ministerie van Infrastructuur en Milieu de verwijdering van asbestdaken vanaf 2016 tot en met 2019. Waarom? Asbestdaken verweren in de buitenlucht waardoor er asbestvezels vrijkomen in de leefomgeving. Om het risico voor de gezondheid te beperken is het houden van asbestdaken vanaf 1 januari 2024 verboden. Het verbod houdt in dat de eigenaren van asbestdaken in de periode 2016-2024 het asbestdak moeten laten verwijderen.

Vragen over verwijderen asbestdaken?

Bel: 088 042 42 42. Voor meer informatie kijk op www.ascert.nl en www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/asbest/inhoud/verbod-op-asbestdaken.

Uw afvalkalender voortaan digitaal

In 2018 is gemeente Westvoorne gestart met de AfvalWijzer.  Via deze digitale tool kunt u alle informatie vinden over het inzamelen van uw huishoudelijk afval. Door het invullen van uw postcode en huisnummer op de website of de app van de AfvalWijzer, krijgt u direct inzicht in de ophaaldata van afval op uw adres. 

Ga naar: www.mijnafvalwijzer.nl of download de app in de google playstore of app store. 

Meer lezen

U bevindt zich op: Home > Informatie