Asbest, wanneer (laten) verwijderen?

Asbest, wanneer (laten) verwijderen?

Het soort asbest bepaalt of u asbest in en om het huis moet (laten) verwijderen. Als het asbest vastzit in het materiaal en er niets mee gebeurt, hoeft u dit niet te verwijderen. Zit het niet vast? Dan moet u het afschermen of (laten) verwijderen.

Zelf asbest verwijderen of laten verwijderen

U mag zelf een beperkte hoeveelheid materiaal met asbest verwijderen. Dit mag alleen als dit kan zonder dat u het materiaal beschadigt en er geen asbestvezels vrij kunnen komen. De regels hiervoor staan in het Asbestverwijderingsbesluit 2005 en het Bouwbesluit 2012.

U moet altijd een sloopmelding doen bij de gemeente als u asbest gaat verwijderen. De gemeente kan u verder vertellen welke voorzorgsmaatregelen u kunt nemen en waar u het materiaal kwijt kunt. Of wanneer u asbest moet laten verwijderen door een gecertificeerd bedrijf.

Hechtgebonden en losgebonden asbest

Hechtgebonden asbest hoeft u meestal niet te laten verwijderen. De asbestvezels zitten stevig vast in het materiaal. Is het asbest in goede staat en wordt het niet bewerkt? Dan levert het geen gevaar op. Bij losgebonden asbest zitten de asbestvezels niet vast aan het materiaal. De vezels kunnen dan gemakkelijk vrijkomen. Daardoor zijn de gezondheidsrisico’s groter. Is het materiaal goed afgeschermd, dan zijn er geen maatregelen nodig.

Asbest verwijderen bij verkoop huis

Koopt u een huis, dan hoeft de verkoper het eventueel aanwezige asbest niet te verwijderen. Weet de verkoper niet of er asbest in de woning is verwerkt? Dan kunt u een asbestinventarisatie laten uitvoeren door een professioneel bedrijf. De nieuwe huiseigenaar betaalt zelf de kosten van de inventarisatie en de verwijdering van asbest. Of u moet afspreken met de verkoper dat hij de kosten op zich neemt. Is er asbest aanwezig in de woning en meldt de verkoper dit niet aan u? Dan kan er sprake zijn van een verborgen gebrek.

Uw afvalkalender voortaan digitaal

In 2018 is gemeente Westvoorne gestart met de AfvalWijzer.  Via deze digitale tool kunt u alle informatie vinden over het inzamelen van uw huishoudelijk afval. Door het invullen van uw postcode en huisnummer op de website of de app van de AfvalWijzer, krijgt u direct inzicht in de ophaaldata van afval op uw adres. 

Ga naar: www.mijnafvalwijzer.nl of download de app in de google playstore of app store. 

Meer lezen

U bevindt zich op: Home > Informatie