Fazantenlaan Oostvoorne

Projecten – Fazantenlaan Oostvoorne

In het bestemmingsplan Dorpsgebied Oostvoorne (vastgesteld in juni 2013) zijn de voormalige agrarische gronden tussen de Patrijzenlaan, Fazantenlaan en de Van der Meerweg aangewezen als ontwikkelingslocatie. Deze aanduiding dateert al uit het voorgaande bestemmingsplan Oostvoorne dorp (vastgesteld in 2002). De 26 bestaande seniorenwoningen aan de Patrijzenlaan (eigendom van de gemeente) zijn verouderd. Gezien de situering naast het als ontwikkelingslocatie aangewezen gebied, is deze locatie meegenomen in de plannen voor herontwikkeling van het gebied. De bestaande woningen worden op termijn gesloopt.

Eind 2010 is een stedenbouwkundig plan voor de locatie vastgesteld, in 2014 is echter besloten het project niet in deze opzet voort te zetten. De locatie blijft aangewezen als toekomstige (woning)bouwlocatie. Op welke manier aan dit bouwvoornemen in de toekomst invulling wordt gegeven is op dit moment nog niet bekend.

Archief

Uw afvalkalender voortaan digitaal

In 2018 start gemeente Westvoorne met de AfvalWijzer.  Via deze digitale tool kunt u alle informatie vinden over het inzamelen van uw huishoudelijk afval. Door het invullen van uw postcode en huisnummer op de website of de app van de AfvalWijzer, krijgt u direct inzicht in de ophaaldata van afval op uw adres. 

Ga naar: www.mijnafvalwijzer.nl of download de app in de google playstore of app store. 

Meer lezen

U bevindt zich op: Home > Projecten > Fazantenlaan Oostvoorne