Dialoogavond 8 september 2016

Dit item is verlopen op 21-09-2018.

Dialoogavond op 8 september

Op 5 juli heeft de gemeenteraad de Omgevingsvisie Westvoorne 2030 vastgesteld. Deze visie geeft op hoofdlijnen onder andere het ruimtelijk beleid voor de lange termijn. Als uitwerking van de visie stellen we voor de zeekleipolders en de zanderijen een Handboek kwaliteitsverbetering op. Dit Handboek is bedoeld om inwoners en andere initiatiefnemers te ondersteunen in de uitwerking van concrete bouw- of inrichtingsplannen. Het Handboek geeft geen verplichtingen. Wel geeft het voorbeelden en suggesties voor hoe uw woning, bedrijf of tuin er uit zou kunnen zien. Ons doel is met het Handboek handvaten te geven die helpen om extra kwaliteit toe te voegen aan onze mooie gemeente.

Uitnodiging dialoogavond

Op basis van de Omgevingsvisie hebben we een eerste concept van het Handboek uitgewerkt. Op 8 september jl. was er de mogelijkheid om over dit concept van gedachten te wisselen. Tijdens de bijeenkomst gaven we een korte toelichting op het Handboek en de manier waarop we deze hebben opgezet. Ook gaven we uitleg over de manier waarop naar ons idee het Handboek kan worden gebruikt. De presentatie van die avond is te downloaden.

NB Het concept Handboek is in het voorjaar afgerond, voor de vaststelling van de Omgevingsvisie Westvoorne 2030. In de presentatie ziet u daarom voor de Annapolder nog de situatie zoals die in de ontwerp Omgevingsvisie was opgenomen. Bij de vaststelling van de Omgevingsvisie heeft de gemeenteraad besloten de Annapolder vooralsnog buiten de visie te laten. Het Handboek is hier vervolgens nog niet op aangepast, waardoor ook de in de presentatie gebruikte afbeeldingen niet altijd helemaal aansluiten bij de vastgestelde omgevingsvisie. 

Uw afvalkalender voortaan digitaal

In 2018 is gemeente Westvoorne gestart met de AfvalWijzer.  Via deze digitale tool kunt u alle informatie vinden over het inzamelen van uw huishoudelijk afval. Door het invullen van uw postcode en huisnummer op de website of de app van de AfvalWijzer, krijgt u direct inzicht in de ophaaldata van afval op uw adres. 

Ga naar: www.mijnafvalwijzer.nl of download de app in de google playstore of app store. 

Meer lezen

U bevindt zich op: Home > Omgevingsvisie Westvoorne 2030 > Documenten